Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

.::. อบต.นาแวง ยินดีต้อนรับ .::. วิสัยทัศน์ : องค์กรธรรมาภิบาล สวัสดิการสังคมถ้วนหน้า ส่งเสริมงานประเพณีและกีฬา พัฒนาการศึกษาสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ.::.
      หน้าแรก
      นโยบาย
      ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
      แผนบริหารความต่อเนื่องฯ
       ประวัติตำบลนาแวง
       ติดต่อเรา
       สมุดเยี่ยม
       เว็บบอร์ด
       แกลอรี่กิจกรรม
      ทำเนียบบริหาร
      ทำเนียบบุคลากร
      ทำเนียบนิติบัญญัติ
      กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
      สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
      จังหวัดอุบลราชธานี
      อบจ.อุบลราชธานี
     สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขมราฐ
ดูทีวีออนไลน์
ฟังวิทยุออนไลน์

เลือกอ่านข่าว

ข่าวประกาศ อบต.นาแวง
วันที่ประกาศ  ชื่อเรื่อง
30-07-2014
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารฯ
15-07-2014
ประกาศสอบราคาแอร์
23-06-2014
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
12-06-2014 ปฏิทินสอบคัดเลือกฯ ป.8 / สายปฏิบัติเป็นสายบริหารฯรอบ กันยายน 2557 คลิกที่นี่  
15-05-2014
รับสมัครบุคคลสำหรับสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
29-04-2014
ประกาศรับสมัครพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
28-03-2014

แนวทางและขั้นตอนการคัดเลือก ป.8 และการสอบคัดเลือกสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร ช่วงเดือนมิถุนายน 2557 คลิกที่นี่
07-01-2014 ประกาศ อบต.นาแวง สรรหาปลัด 8 หัวหน้าส่วนต่างๆ ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่
23-09-2013

การสอบราคาซื้อ โครงการจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์การศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
04-09-2013
(ตัวอย่าง)แบบให้คะแนนคณะกรรมการประเมินเลื่อนระดับ ปลัด 8
16-08-2013

ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล
19-07-2013

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
ประกาศ วันเวลา สถานที่สอบภาค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค.)
05-07-2013
ประกาศ วัน เวลาและสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล อบต.นาแวง 
26-06-2013
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1 ระดับ 2 ประจำปีงบประมาณ 2556
แนวทางดำเนินการสอบ ปลัด/หน.สป./หน.ส่วนฯ ห้วงเดือนกันยายน 2556
20-06-2013

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านบุ่งขี้เหล็ก ม.4)  
ประกาศสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) แก้ไขเพิ่มเติม  
20-06-2013
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกทา การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ 
19-06-2013
แนวทางการสรรหาตำแหน่งผู้บริหาร กรณีนายก อบต.ครบวาระ 
07-06-2013
ประกาศสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
28-05-2013 ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาแวง 
23-05-2013
ตัวอย่างใบสมัครสอบแข่งขัน และบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบแข่งขัน 
แนวทางการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล
(แก้ไขเอกสารเพิ่มเติม)
 
14-05-2013 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1 ระดับ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
12-05-2013 รับสมัครบุคคลสำหรับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้ง
เป็นพนักงานจ้างทั่วไป
 
07-05-2013 แนวทางและตารางสอบแข่งขันพนักงานส่วนตำบล ปี 2556 
22-04-2013
การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น สายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งที่ว่าง  
17-04-2013 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหาตำแหน่งบริหารที่ว่างของเทศบาล  
11-04-2013
    
ประกาศสอบราคา โครงสร้างจ้างเหมาก่อสร้างถังเก็บน้ำใสคอนกรีตเสริม
แบบฟอร์มการคัดเลือก,สอบคัดเลือก สายบริหาร อบต.
04-03-2013
แบบเสนอขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง 3 ปี/แผนพนักงานจ้าง 4 ปี?
หมายเหตุ***
ทำหนังสือนำส่ง เรียนประธานคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี (พ.ศ.2555 - 2557) และกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (พ.ศ.2556 - 2559) ขององค์การบริหารส่วนตำบล ภายในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2556 (รีบๆส่งด้วยนะครับ)
20-02-2013 หนังสือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
15-01-2013 ตัวอย่างคำสั่ง ปลัด ๘ ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่
4-12-2012 ประกาศ มติ ก.อบต. จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 12/2555 ลงวันที่ 29 พ.ย. 55
12-11-2012
    
ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
แบบฟอร์มการขอใช้บัญชีฯ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้
ข่าวประกาศจากกรมฯ

นายเชวงศักดิ์ วิชัยศร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง
แหล่งที่มา: namchiang.com
ราคาน้ำมันวันนี้

แหล่งที่มา: pttplc.com
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง
หมู่ที่ 2 ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-45217007-8 E-mail: nawang43@hotmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเวปไซต์ aom_russamee@hotmail.com