Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

.::. อบต.นาแวง ยินดีต้อนรับ .::. วิสัยทัศน์ : องค์กรธรรมาภิบาล สวัสดิการสังคมถ้วนหน้า ส่งเสริมงานประเพณีและกีฬา พัฒนาการศึกษาสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ.::.

เลือกอ่านข่าวแหล่งที่มา: namchiang.com
ราคาน้ำมันวันนี้

แหล่งที่มา: pttplc.com

                 แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย  1669 ตลอด 24 ชั่วโมง เบอร์โทร.

สถานที่ท่องเที่ยว อบต.นาแวง หาดทรายสูง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
14-01-2015
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านนาแวง
24-11-2014

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.นาแวง (สถ.ศพด.3) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านนาแวง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
07-11-2014
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาแวง (สถ.ศพด.3) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านนาแวง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15-07-2014
ประกาศสอบราคาแอร์
23-06-2014
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
23-09-2013

การสอบราคาซื้อ โครงการจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์การศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
20-06-2013

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านบุ่งขี้เหล็ก ม.4)
ประกาศสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) แก้ไขเพิ่มเติม
07-06-2013
ประกาศสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
28-05-2013 ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาแวง 
ประกาศสอบบรรจุแต่งตั้ง
วันที่ประกาศ
ประกาศ
26-01-2015
รับสมัครบุคคลสำหรับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
30-07-2014
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารฯ

นายเชวงศักดิ์ วิชัยศร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง
หมู่ที่ 2 ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-45217007-8 E-mail: nawang43@hotmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเวปไซต์ aomrussamee@gmail.com